PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Lingvistická teorie a gramatické formalismy - NPFL083
Anglický název: Linguistic Theory and Grammar Formalisms
Zajišťuje: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ufal.ms.mff.cuni.cz/courses/pfl083
Garant: Ing. Alexandr Rosen, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - Matematická lingvistika
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová a formální lingvistika
Anotace -
Poslední úprava: ROSEN (14.09.2007)

Cílem tohoto kursu je ukázat možnosti, jak sblížit teoreticky motivovaný popis jazykových jevů s odpovídající implementací v podobě formální gramatiky. Po přehledu formalismů spojených s konkrétními teoriemi - Categorial Grammar (CG), Tree Adjoining Grammar (TAG), Lexical Functional Grammar (LFG), Head-driven Phrase Structure Grammar (HPSG) - a formálních aspektů dalších teoretických koncepcí (tradice Chomského a závislostních gramatik) se studenti seznámí s východisky HPSG jako teorie i formalismu, a to na základě příkladů z angličtiny, češtiny a dalších jazyků. Souběžně s výkladem a diskusemi budou studenti budovat odpovídající gramatiky, od jednoduchých až po náročnější, s využitím systému Trale jako prostředí pro vývoj gramatik. Vyučováno v angličtině.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D. (07.02.2018)

Brief Introductions / Stručné úvody:

  • Levine, R. D. and Meurers W. D. (2005). HPSG - Linguistic Approach, Formal Foundations, and Computer Realization. In: Keith Brown (ed.): Encyclopedia of Language and Linguistics, 2nd edition, Elsevier, Oxford. pdf
  • Adam Przepiórkowski and Anna Kupść (2006): HPSG for Slavicists. Glossos, 8. link

More extensive introductions / Méně stručné úvody:

  • Frank Richter (2006): A Web-Based Course in Grammar Formalisms and Parsing. pdf
  • Stefan Müller (2007): Head-Driven Phrase Structure Grammar: Eine Einführung. Stauffenberg Einführungen, Band 17, Tübingen: Stauffenberg Verlag. link
  • Ivan Sag et al. (2003): Syntactic Theory: A Formal Introduction. CSLI Publications, Stanford, CA.

Standard reference / Standardní reference:

  • Carl Pollard and Ivan Sag (1994): Head-Driven Phrase Structure Grammar. University of Chicago Press.

TRALE (grammar-writing software):

Alexandr Rosen

2007-09-14

Sylabus -
Poslední úprava: T_UFAL (23.05.2007)

1. Teorie, formalismus, gramatika, implementace

2. Možnosti: teorie, formalismy, prostředí pro vývoj gramatik

3. Základy HPSG: lingvistické kategorie jako hierarchie typů, gramatika a slovník jako množina omezení

4. Jednoduchá věta (slovosled, valence)

5. Shoda, specifikace pádu

6. Sémantická interpretace

7. Volná doplnění

8. Slovesa v neurčitém tvaru, složené slovesné tvary, komplexní predikáty

9. Nespojitý (neprojektivní) slovosled

10. Koordinace

11. Vztažné věty

12. Anafory

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK