PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Lingvistické teorie a gramatické formalismy - NPFL083
Anglický název: Linguistic Theories and Grammar Formalisms
Zajišťuje: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ufal.ms.mff.cuni.cz/courses/pfl083
Garant: Ing. Alexandr Rosen, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - Matematická lingvistika
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová a formální lingvistika
Je neslučitelnost pro: NPFX083
Je záměnnost pro: NPFX083
Anotace -
Poslední úprava: ROSEN (14.09.2007)
Cílem tohoto kursu je ukázat možnosti, jak sblížit teoreticky motivovaný popis jazykových jevů s odpovídající implementací v podobě formální gramatiky. Po přehledu formalismů spojených s konkrétními teoriemi - Categorial Grammar (CG), Tree Adjoining Grammar (TAG), Lexical Functional Grammar (LFG), Head-driven Phrase Structure Grammar (HPSG) - a formálních aspektů dalších teoretických koncepcí (tradice Chomského a závislostních gramatik) se studenti seznámí s východisky HPSG jako teorie i formalismu, a to na základě příkladů z angličtiny, češtiny a dalších jazyků. Souběžně s výkladem a diskusemi budou studenti budovat odpovídající gramatiky, od jednoduchých až po náročnější, s využitím systému Trale jako prostředí pro vývoj gramatik. Vyučováno v angličtině.
Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D. (07.02.2018)

Stručné úvody

 • - Levine, R. D. and Meurers W. D. (2005). HPSG - Linguistic Approach, Formal Foundations, and Computer Realization. In: Keith Brown (ed.): Encyclopedia of Language and Linguistics, 2nd edition, Elsevier, Oxford. http://lingo.stanford.edu/sag/papers/meur-lev-hpsg.pdf

 • - Adam Przepiórkowski and Anna Kupść (2006): HPSG for Slavicists. Glossos, http://dach.ipipan.waw.pl/~adamp/Papers/2000-sling2k/

Méně stručné úvody

 • - Stefan Müller (2016): Gram­mat­i­cal the­o­ry: From trans­for­ma­tion­al gram­mar to con­straint-​based ap­proach­es, https://hpsg.hu-berlin.de/~stefan/Pub/grammatical-theory.html

 • - Frank Richter (2006): A Web-Based Course in Grammar Formalisms and Parsing, http://milca.sfs.uni-tuebingen.de/A4/Course/PDF/gramandpars.pdf

 • - Stefan Müller (2007): Head-Driven Phrase Structure Grammar: Eine Einführung. Stauffenberg Einführungen, Band 17, Tübingen: Stauffenberg Verlag, https://hpsg.hu-berlin.de/~stefan/Pub/hpsg-lehrbuch.html

 • - Ivan Sag et al. (2003): Syntactic Theory: A Formal Introduction. CSLI Publications, Stanford, CA

Standardní reference

 • - Carl Pollard and Ivan Sag (1994): Head-Driven Phrase Structure Grammar. University of Chicago Press.

TRALE (grammar-writing software)

 • - Manual http://www.ale.cs.toronto.edu/docs
 • - Download (requires Sicstus Prolog) http://milca.sfs.uni-tuebingen.de/A4/Course/trale
 • - Download (standalone version for Linux, Sicstus Prolog not needed) https://hpsg.hu-berlin.de/Software/Trale/
 • - Grammix -- bootable CD for every PC https://hpsg.hu-berlin.de/Software/Grammix/

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Alexandr Rosen, Ph.D. (06.01.2020)

Předpokladem pro složení zkoušky jsou úspěšně zvládnuté úkoly zadávané v průběhu semestru a obhájení semestrálního projektu. Za všechny úkoly i za projekt se udělují body. Při dosažení předem určeného počtu bodů nahrazuje zkoušku diskuse o semestrálním projektu, jinak jsou předmětem zkoušky témata probíraná během semestru.

Sylabus -
Poslední úprava: T_UFAL (23.05.2007)

1. Teorie, formalismus, gramatika, implementace

2. Možnosti: teorie, formalismy, prostředí pro vývoj gramatik

3. Základy HPSG: lingvistické kategorie jako hierarchie typů, gramatika a slovník jako množina omezení

4. Jednoduchá věta (slovosled, valence)

5. Shoda, specifikace pádu

6. Sémantická interpretace

7. Volná doplnění

8. Slovesa v neurčitém tvaru, složené slovesné tvary, komplexní predikáty

9. Nespojitý (neprojektivní) slovosled

10. Koordinace

11. Vztažné věty

12. Anafory

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK