PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Praktické základy pravděpodobnosti a statistiky pro komputační lingvistiku - NPFL081
Anglický název: Practical Fundamentals of Probability and Statistics for Computer Linguistics
Zajišťuje: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ufal.ms.mff.cuni.cz/courses/pfl081
Garant: RNDr. Martin Holub, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová a formální lingvistika
Neslučitelnost : NPFL136
Záměnnost : NPFL136
Je neslučitelnost pro: NPFL136
Je záměnnost pro: NPFL136
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: SLEZA (22.05.2007)
Předmět je určen POUZE pro studenty v Programu EM LCT, viz http://ufal.mff.cuni.cz/lct.html. Cílem semináře je představit základní pravděpodobnostní a statistické principy, postupy a metody, které se prakticky využívají při řešení úloh komputační lingvistiky (zpracování přirozeného jazyka). Podstatnou částí kurzu je aktivní práce s daty a seznámení s postupy pro vypracování úloh v R. Po dohodě může část semináře proběhnout čtením a studiem vybraných materiálů.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Martin Holub, Ph.D. (02.12.2019)

Student musí pravidelně docházet na výuku, odevzdat uložené domácí úkoly a úspěšně složit písemný test na konci semestru. Testovány jsou jak teoretické, tak praktické znalosti (statistické výpočty v R).

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Martin Holub, Ph.D. (02.12.2019)

Sheldon M. Ross: A First Course In Probability. (7th Ed.) Prentice Hall, 2005.

Gonick, Larry and Woollcott Smith. The Cartoon Guide to Statistics. Harper Resource. 2005.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Martin Holub, Ph.D. (15.10.2017)
 • matematická pravděpodobnost, definice a její počítání, Bayesův vztah
 • náhodná veličina (diskrétní i spojité) a její pravděpodobnostní rozdělení
 • distribuční a kvantilová funkce, hustota
 • statistická nezávislost
 • střední hodnota a rozptyl
 • vlastnosti binomického a normálního rozdělení
 • náhodný výběr
 • parametry rozdělení, odhadování parametrů, t-test
 • statistické testování hypotéz, kritické hodnoty
 • kontingenční tabulky a testy v kontingenčních tabulkách
 • chi-kvadrát rozdělení a testy na něm založené
 • entropie, podmíněná entropie, vzájemná informace
 • základy programování v systému R (www.r-project.org)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK