PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Vybrané problémy z lingvistiky I - NPFL071
Anglický název: Selected Problems in Linguistics I
Zajišťuje: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D.
Třída: DS, matematická lingvistika
Informatika Mgr. - Matematická lingvistika
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová a formální lingvistika
Je korekvizitou pro: NPFL072
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (29.09.2008)
Přednáška (nejen) pro studenty a doktorandy informatiky, kteří mají zájem o zpracování přirozeného jazyka. Důraz je kladen především na syntax češtiny v rámci Funkčního generativního popisu. Předpokládá se znalost české gramatiky na úrovni střední školy.
Literatura
Poslední úprava: T_UFAL (20.05.2005)

Sgall, P. et al. (1986) Úvod do syntaxe a sémantiky. Některé nové směry v teoretické lingvistice. Academia, Praha.

Hajičová, E., Panevová, J., Sgall, P. (1999) Manuál pro tektogramatické značkování. UFAL Technical Report TR-1999-07.

Hajičová, E., Panevová, J., Sgall, P. (2002) Úvod do teoretické a počítačové lingvistiky, sv. I. Karolinum, Praha.

Panevová, J. (1980) Formy a funkce ve stavbě české věty. Academia, Praha.

Straňáková-Lopatková, M., Žabokrtský, Z. (2002) Valency Dictionary of Czech Verbs: Complex Tectogrammatical Annotation. Proceedings of LREC.

Lopatková, M., Žabokrtský, Z., Skwarska, K., Benešová, V. (2002) Tektogramaticky anotovaný valenční slovník českých sloves. UFAL/CKL Technical Report TR-2002-15.

Sylabus -
Poslední úprava: T_UFAL (20.05.2005)

1. Závislostní a složková syntax

2. Funkční generativní popis češtiny (systém rovin, vztah kompozice a vztah formy a funkce, hloubková a povrchová stavba věty)

3. Funkční generativní popis češtiny 2 (závislost a podřízenost, koordinace, apozice)

4. Valence sloves (aktanty a volná doplnění, obligatornost a fakultativnost, povrchová realizace)

5. Valence dalších slovních druhů (substantiva, adjektiva)

6. Další otázky spojené se slovesy (reflexiva, kontrola, diateze, vid)

7. Zpracování valence v dalších jazycích

8. Funkční generativní popis 3 (význam ve FGD - homonymie, vágnost, synonymie; aktuální členění)

9. Zdroje lingvistických dat (Český národní korpus; Pražský závislostní korpus - morfologická, analytická a hloubková reprezentace věty)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK