PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Statistické metody zpracování přirozených jazyků II - NPFL068
Anglický název: Statistical Methods in Natural Language Processing II
Zajišťuje: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl067
Garant: prof. RNDr. Jan Hajič, Dr.
doc. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D.
Třída: DS, matematická lingvistika
Informatika Mgr. - Matematická lingvistika
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová a formální lingvistika
Korekvizity : NPFL067
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_UFAL (13.05.2014)
Přednáška navazuje na Statistické metody zpracování přirozených jazyků I. Seznámí posluchače s pokročilejšími úlohami statistického zpracování přirozeného jazyka (diskriminativní a generativní modely, tagging, složkový a závislostní parsing), s prováděním a vyhodnocováním experimentů v úlohách zpracování přirozeného jazyka obecně, a s používáním a budováním korpusů pro účely statistického zpracování jazyka.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D. (10.06.2019)

Odevzdání dvou úkolů (každý po 33%), absolvování písemné zkoušky (34 %). Zápočet není podmínka konání zkoušky. Podmínkou udělení zápočtu je získat z každého úkolu alespoň 40 bodů ze 100. Úkoly lze odevzdat opakovaně nejvýše dvakrát (celkem třikrát) do termínu uvedeného na webových stránkách předmětu; každý další den do 10 dnů po termínu se odečítá 5 bodů z hodnocení. Odevzdání po deseti dnech po termínu znamená redukci bodů o 50.

Literatura -
Poslední úprava: T_UFAL (20.05.2004)

Manning, C. D. and H. Schütze: Foundations of Statistical Natural Language Processing . The MIT Press. 1999. ISBN 0-262-13360-1.

Wall, L., Christiansen, T. and R. L. Schwartz: Programming PERL. O'Reilly. 1996. ISBN 1-56592-149-6.

Charniak, E.: Statistical Language Learning. The MIT Press. 1996. ISBN 0-262-53141-0.

Jelinek, F.: Statistical Methods for Speech Recognition. The MIT Press. 1998. ISBN 0-262-10066-5.

Sborníky z hlavních světových konferencí: ACL (vč. EMNLP/CoNLL), COLING.

Sylabus -
Poslední úprava: T_UFAL (20.05.2004)

Úvod a motivace, opakování

Vyhodnocování experimentů. Základní pojmy: recall, precision, accuracy, F-measure. Trénovací vs. testovací data. Použití křížové entropie a perplexity pro vyhodnocování v případech modelů částí systémů.

Značkování (diskrétní klasifikace). Typické případy: morfologické značkování. Algoritmy morfologické analýzy a syntézy. Metody značkování vč. nestatistických. Statistické značkování: transformation-based learning (TBL), značkování pomocí skrytých Markovových modelů, a značkování pomocí "feature-based" systemů a metody maximální entropie.

Syntaktická analýza (parsing). Statistické vs. nestatistické metody. Shift-reduce parsing pomocí tabulek. Pravděpodobnostní bezkontextové gramatiky (PCFG) a modely na nich založené. Odhad parametrů PCFG.

Přehled metod statistického strojového překladu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK