PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy programování pro studenty humanitních oborů II - NPFL059
Anglický název: Basics of Programming for Non-Computer-Scientists II
Zajišťuje: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Jaroslava Hlaváčová, Ph.D.
Třída: DS, matematická lingvistika
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová a formální lingvistika
Korekvizity : NPFL058
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Přednáška pro studenty - neinformatiky, především s lingvistickým nebo jiným humanitním zázemím. Obsahem přednášky je vysvětlení základů programování a programovací jazyk Perl. Zvláštní zřetel je kladen na lingvistické aplikace. Předmět je pokračováním PFL058.
Poslední úprava: T_UFAL (22.05.2006)
Literatura

P.Töpfer: Algoritmy a programovací techniky, Prometheus Praha 1995. ISBN 80-85849-83-6

Wall, L., Christiansen, T. and R. L. Schwartz: Programming PERL. O'Reilly. 1996. ISBN 1-56592-149-6.

Pavel Satrapa: Perl pro zelenáče, Neokortex, s.r.o. ISBN 80-86330-02-8

Poslední úprava: T_UFAL (23.05.2005)
Sylabus -

Programování v Perlu

  • regulární výrazy
  • hashe
  • podprogramy

Ve cvičení se procvičují příklady na reálných textových datech.

1.-2.

Regulární výrazy

3.

Hashe

4.

Třídicí algoritmy

5.

Podprogramy

6.

Odkazy

7.

Objektově orientovaný Perl

Poslední úprava: T_UFAL (22.05.2006)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK