PředmětyPředměty(verze: 889)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Syntéza řeči z psaného textu - NPFL042
Anglický název: Text-to-speech Synthesis
Zajišťuje: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: PhDr. RNDr. Jiří Hanika, Ph.D.
Třída: DS, matematická lingvistika
Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová a formální lingvistika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_UFAL (05.05.2006)
Popis lidské řeči, způsoby její syntézy; psací soustavy, analýza a transformace textu; modelování prosodie. Přednáška zahrnuje vybrané jevy z fonetiky konkrétních jazyků, které jsou pro syntézu řeči zajímavé. Žádné předběžné znalosti se nepředpokládají. Vyučuje se ob rok ve šk. rocích začínajících v lichém kalendářním roce.
Literatura
Poslední úprava: T_UFAL (06.05.2004)

An Introduction to Text-to-Speech Synthesis (Dutoit, 96)

Fonetika a fonologie češtiny, Palková

Sylabus -
Poslední úprava: T_UFAL (16.05.2002)
  • struktura lidské řeči, fonologie a fonetika, individuální charakteristiky řeči
  • psací soustavy fonologické, sylabické, logografické, možnosti jejich strojové reprezentace a kódování, problém chybějící informace
  • zpracování textu, členění na výpovědi; pravidly řízené a korpusem řízené systémy
  • fonetická transkripce: letter-to-sound rules, slovníky, stochastická desambiguace, syntaktická analýza
  • prosodie a její modelování, na příkladu češtiny
  • syntéza řeči formantová, v časové oblasti, ve frekvenční oblasti; spojování řečových jednotek, prosodická manipulace
  • tvorba řečového korpusu a inventáře, volba jednotky, Viterbiho algoritmus.
  • dialogové systémy a TTS, značkovací jazyky (Sable, STML)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK