PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Základy rozpoznávání a generování mluvené řeči - NPFL038
Anglický název: Fundamentals of Speech Recognition and Generation
Zajišťuje: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Nino Peterek, Ph.D.
Třída: DS, matematická lingvistika
Informatika Mgr. - Matematická lingvistika
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová a formální lingvistika
Anotace -
Poslední úprava: T_UFAL (13.05.2014)

Tato přednáška se zabývá rozpoznáváním řeči, generováním řeči, extrakcí hlasových rysů a modelováním charakteristik výslovnosti. Zvláštní pozornost je věnována Skrytým Markovovým modelům použitým na řeč (FFT, n-dimenzionální klastrování, extrakci hodnot parametrů z dat, fonetické reprezentaci, prozodické analýze apod.). Součástí cvičení je natrénování vlastních modelů rozpoznávání a generování řeči.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Nino Peterek, Ph.D. (13.11.2014)

Steve Young, Dan Kershaw, Julian Odell, Dave Ollason, Valtcho Valtchev, Phil Woodland, Cambridge, The HTK Book, Entropic Ltd. http://htk.eng.cam.ac.uk, 1995-2007

Zdena Palková, Fonetika a fonologie češtiny, Karolinum, Praha, 1997

NPFL038 Detaily a novinky

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Nino Peterek, Ph.D. (21.05.2007)

Podmínkou zápočtu je příprava a natrénování vlastních modelů rozpoznávání řeči.

Sylabus -
Poslední úprava: T_UFAL (11.05.2012)

Úvod do produkce a vnímání řeči.

Základní principy automatického zpracování řeči (HMM)

 • rozpoznávání izolovaných slov,
 • definice výstupních pravděpodobností,
 • Baum-Welch trénovací algoritmus,
 • rozpoznávání a Viterbi algoritmus,
 • rozpoznávání plynulé řeči,
 • adaptace modelů na mluvčího.

Popis softwarového nářadí HTK

 • moduly pro přípravu dat,
 • moduly pro trénování, rozpoznávání a testování.

Příprava dat

 • gramatika úlohy,
 • jazykový model,
 • fonetický slovník,
 • nahrání dat, jejich přepis a kódování.

Vytvoření HMM monofonémů

 • vytvoření startovních modelů bez znalosti časových hranic fonémů,
 • ošetření modelu ticha,
 • automatické doladění přepisů.

Vytvoření HMM trifonémů

 • převod monofonému na trifonémy,
 • trifonémové sdílení stavů pomocí rozhodovacích stromů,
 • zjemnění pravděpodobnostních funkcí.

Metody vyhodnocení úspešnosti rozpoznávače.

Základní principy automatického generování řeči

Analýza prosodie mluvené řeči.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK