PředmětyPředměty(verze: 889)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Gramatická cvičení pro doktorandy - NPFL035
Anglický název: Grammatical Exercises for Ph.D. Students
Zajišťuje: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc.
Třída: DS, matematická lingvistika
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová a formální lingvistika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_UFAL (04.04.2001)
Seminář je určen pro doktorandy v oboru matematická lingvistika, případně dalších informatických oborů, pokud pracují s jazykovými daty. V rámci semináře budou analyzovány oblasti, na něž jsou zaměřena témata disertačních prací, a budou budovány lingvistické předpoklady pro jejich zpracování (z oblasti formálního i neformálního popisu jazykového systému).
Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (02.04.2003)

Náplň semináře se mění rok od roku podle zaměření postgraduantů. Témata se váží k otázkám vzniklým v rámci plnění grantových projektů v ÚFAL a CKL.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK