PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Čtení z moderní americké lingvistiky - NPFL027
Anglický název: Readings in Modern American Linguistics
Zajišťuje: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc.
Třída: DS, matematická lingvistika
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová a formální lingvistika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Diskuse ke statím z oblasti explicitního formálního popisu přirozeného jazyka. Formou podrobné diskuse na základě vlastní četby posluchačů se probírá čtyři až pět statí z oblasti explicitních (formálních) teorií popisu přirozeného jazyka (většinou angličtiny), které byly publikovány americkými autory v posledních desetiletích.
Poslední úprava: T_UFAL (09.05.2001)
Sylabus -

Rozbor několika základních publikací předních současných amerických teoretických lingvistů (N. Chomsky, C. Fillmore, A. Zwicky, B. Grosz, J. Pierrehumbert, J. Hirschberg a další) s prohloubenou diskusí. Pozornost bude soustředěna na otázky obecně lingvistické, především v oblasti syntaxe a jejího vztahu k sémantice.

Poslední úprava: T_UFAL (17.05.2002)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK