PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pokročilý seminář z didaktiky informatiky - NPED048
Anglický název: Advanced seminar on computer science didactics
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: 0/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: distanční
Způsob výuky: distanční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
Anotace -
Referativní seminář, v rámci kterého jsou rozebírány práce studentů informatiky (bakalářské, magisterské, doktorské), případně odborné články týkající se didaktiky informatiky. Seminář je vhodný primárně pro studenty učitelství informatiky, kteří již mají zadanou bakalářskou, diplomovou nebo doktorandskou práci, nebo takovou práci zadat chtějí.
Poslední úprava: Holan Tomáš, RNDr., Ph.D. (24.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

Aktivní účast

Minimálně jedna prezentace za semestr nebo komentování prací ostatních

Poslední úprava: Brom Cyril, doc. Mgr., Ph.D. (24.09.2023)
Literatura -

Je určována zvlášť každý akademický rok na základě zájmu studentů. Literatura je převážně v anglickém jazyce.

Poslední úprava: Holan Tomáš, RNDr., Ph.D. (23.08.2021)
Sylabus -

Jednotlivá témata semináře se odvíjí od prací studentů a od jejich zájmu. Témata zahrnují například výzkum různých metod výuky programování, výzkum žákovských prekoncepcí či zahraniční kurikulární dokumenty týkající se informatiky.

Poslední úprava: Holan Tomáš, RNDr., Ph.D. (23.08.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK