PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Empirický výzkum pro technické a pedagogické obory - NPED047
Anglický název: Empirical research for technical and pedagogical disciplines
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Tereza Hannemann, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. (07.05.2019)
Předmět studentům poskytne základní vhled do empirického výzkumu s lidskými probandy (např. uživatelského testování). Předmět je vhodný zejména pro studenty, kteří v rámci svých prací potřebují připravit výzkumný nástroj sloužící pro sběr dat, provést výzkumné šetření, data zpracovat, interpretovat a prezentovat.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. (07.05.2019)

Kurz je zakončen klasifikovaným zápočtem.

Klade se důraz na aktivní účast a zpracování závěrečné prezentace, která může souviset se studentovou vlastní prací.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. (07.05.2019)

Hendl, J. (2015). Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat. Praha, Portál.

Hendl, J. (2016). Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. Praha, Portál.

Chambliss, D. F., & Schutt, R. K. (2016). Making sense of the social world: Methods of investigation. Sage Publications.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. (07.05.2019)

Přednášená témata:

1. Výzkumné pole, výzkumné otázky, hypotézy

2. Specifika výzkumu s lidskými probandy

3. Jak správně navrhnout a vyhodnotit dotazník resp. test

4. Jak vést správně rozhovor a jak ho vyhodnotit

5. Další výzkumné metody (focus group, observace…)

6. Jak prezentovat kvalitativní a kvalitativní výsledky výzkumu.

Seminární část:

Tvorba vlastního projektu; předpokládá se, že se výzkumné téma bude prolínat s ročníkovou/bakalářskou/diplomovou prací (ale je možné se účastnit i bez tohoto).

  • Představení tématu kolegům (přehled literatury, cíle výzkumu, zamyšlené metody sběru dat)
  • Oponentura projektů ostatních kolegů
  • Příprava výzkumného nástroje pro vlastní projekt
  • Pilot vlastního výzkumného nástroje
  • Závěrečná prezentace výzkumného nástroje

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK