PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Školský management - NPED023
Anglický název: School Management
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (23.05.2007)
Seminář má za cíl pomoci budoucím učitelům zorientovat se v právních a administrativních otázkách spojených s vykonáváním učitelské profese. Je veden zejména odborníky z praxe a zaměřuje se na následující oblasti: školská administrativa a dokumentace, právní povědomí učitelů, pracovně právní vztahy, struktura školského systému a další.
Literatura
Poslední úprava: T_KDF (23.05.2003)

Nový, K.: Právní rádce pro ředitele škol. Praha. Prospektrum 1997 Zákon o státní správě a samosprávě ve školství - novela z r. 1995 Zákon o základních a středních školách - novela z r. 1995 Zákon o vysokých školách - z r. 1998 Další literatura podle zadání vyučujících

Sylabus -
Poslední úprava: KEKULE/MFF.CUNI.CZ (01.04.2008)

1. Ministerstvo školství a jím přímo řízené organizace - popis jejich hlavní činnosti ve vazbě na praxi učitele. 2. Základní legislativní dokumenty upravující statut učitelské profese a obecně vzdělávání. 3. Právní vědomí ve školní praxi. 4. Administrativa čekající na učitele. 5. Česká školní inspekce ve školském zařízení. 6. Řízení školy pohledem ředitele.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK