PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Programování s omezujícími podmínkami - NOPX042
Anglický název: Constraint Programming
Zajišťuje: Studijní oddělení (32-STUD)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: NOPT042
Další informace: http://ktiml.mff.cuni.cz/~bartak/podminky/
Garant: prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - Teoretická informatika
Informatika Mgr. - Matematická lingvistika
Informatika Mgr. - Diskrétní modely a algoritmy
Kategorizace předmětu: Informatika > Optimalizace, Teoretická informatika
Prerekvizity : {NXXX007, NXXX008, NXXX009, NXXX038, NXXX039, NXXX040, NXXX067, NXXX069}
Neslučitelnost : NOPT042
Záměnnost : NOPT042
Je neslučitelnost pro: NOPT042
Je záměnnost pro: NOPT042
Anotace -
Přednáška podává přehled o technikách splňování omezujících podmínek. Zaměřena je na algoritmy splňování podmínek a to jak algoritmy prohledávací (prohledávání do hloubky, lokální prohledávání) tak algoritmy propagační (hranová konzistence, konzistence po cestě). Probíráno je také řešení příliš omezených problémů a různé modelovací techniky. Předpokládány jsou základní programovací znalosti Prologu.
Poslední úprava: Barták Roman, prof. RNDr., Ph.D. (05.06.2017)
Cíl předmětu -

Naučit základní používané techniky používané při úlohách splňování podmínek

Poslední úprava: T_KTI (23.05.2008)
Podmínky zakončení předmětu -

Pro úspěšné absolvování předmětu je potřeba získat zápočet a složit zkoušku. Zápočet je udělován za domácí úkoly (constraintové modely) zadávané v rámci cvičení.

Poslední úprava: Barták Roman, prof. RNDr., Ph.D. (08.08.2022)
Literatura -

R. Dechter: Constraint Processing, Elsevier Science, 2003

K. Marriott, P.J. Stuckey: Programming with Constraints: An Introduction, The MIT Press, 1998

E. Tsang: Foundations of Constraint Satisfaction, Academic Press, 1993

N. Zhou, H. Kjellerstrand, J. Fruhman: Constraint Solving and Planning with Picat, Springer, 2015

Poslední úprava: Barták Roman, prof. RNDr., Ph.D. (08.08.2022)
Metody výuky -

přednáška

Poslední úprava: BARTAK/MFF.CUNI.CZ (31.03.2008)
Požadavky ke zkoušce -

Zkouška se skládá z písemné přípravy a ústní části. Požadavky odpovídají sylabu předmětu.

Poslední úprava: Barták Roman, prof. RNDr., Ph.D. (06.10.2017)
Sylabus -

1. Úvod: historické souvislosti, vazba na další obory, aplikační oblasti, definice problému splňování omezujících podmínek, binarizace problémů.

2. Algoritmy lokálního prohledávání: metoda největšího stoupání, minimalizace konfliktů, náhodná procházka, Tabu seznam, GSAT, Genet.

3. Algoritmy prohledávání do hloubky: backtracking, backjumping, dynamický backtracking, backmarking, prohledávání s diskrepancemi, neúplné prohledávání.

4. Konzistenční techniky: vrcholová a hranová konzistence, konzistence po cestě a algoritmy pro jejich dosažení, obecné konzistenční pojmy.

5. Kombinace propagace podmínek a prohledávání: kontrola dopředu, (častěný/úplný) pohled dopředu, heuristiky pro uspořádání proměnných a hodnot, prohledávání bez navracení.

6. Optimalizační problémy, metody větví a mezí. Příliš omezené problémy a jejich modely.

7. Globální podmínky.

8. Modelování problémů a praktické realizace.

Poslední úprava: Barták Roman, prof. RNDr., Ph.D. (26.04.2007)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK