PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Teorie her pro inteligentní sítě - NOPT057
Anglický název: Game Theory in Smart Grids
Zajišťuje: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Martin Loebl, CSc.
RNDr. Jiří Fink, Ph.D.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (19.01.2016)

Cílem předmětu je studovat možnosti aplikací teorie her v Inteligentních sítích. Studenti mohou v průběhu semestru pracovat na projektech, které bude možné rozšířit na bakalářské a diplomové práce.

Literatura -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (19.01.2016)
 • K. Kok: The PowerMatcher: Smart Coordination for the Smart Electricity Grid, PhD thesis, Free University of Amsterdam. On-line
 • Robert J. Aumann, Sergiu Hart: Handbook of game theory with economic applications, volume 4, Elseview, 2015. On-line
 • Noam Nisan, Tim Roughgarden, Eva Tardos, Vijay V. Vazirani: Algorithmic game theory. Cambridge University Press Cambridge, 2007. On-line

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (19.01.2016)

Zápočet je možné získat některými z následujících možností.

 • prezentace článkù
 • vlastní teoretický výsledek
 • experimentální simulace

Podrobnosti musí být předem konzultovány s vyučujícím. Náročnější projekt nebo vědecká publikace může pokračovat k roèníkovému projektu , softwarovému projektu, bakalářské nebo diplomové práci.

Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (19.01.2016)
 • Úvod do Smart Grids a souvislost s teorií her.
 • Základní pojmy teorie her a přehled "game design": maticové hry, Nash equilibria, market equilibria, kooperativní vs. kompetitivní strategie, kombinatorické aukce, Fisher a Arrow-Debreu modely, Vickrey-Clark-Groves mechanismus, social choice (dle znalostí studentů).
 • Přehled dosavadních aplikací teorie her ve Smart Grids.
 • PowerMatcher and Profile steering.
 • Prezentace jednotlivých článků.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (19.01.2016)

Znalost lineárního programování (například Optimalizaèní metody ) předmět je primárně určen pro studenty magisterských programů teoretická informatika, umělá inteligence a diskrétní modely a algoritmy, ale po předchozí konzultaci s vyučujícím může být vhodný i pro ostatní studenty MFF UK

Požadavky k zápisu -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (19.01.2016)

Rozvrh bude domluven na úmluvě KAM

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (19.01.2016)

Volitelný předmět je primárně určen pro studenty NMGr. oboru:

Diskrétní modely a algoritmy

Teoretická informatika

Umělá inteligence

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK