PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Optimalizační seminář - NOPT053
Anglický název: Optimization Seminar
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://kam.mff.cuni.cz/~hladik/OS/
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. Mgr. Milan Hladík, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Informatika > Informatika, Aplikační software, Počítačová grafika a geometrie, Databázové systémy, Didaktika informatiky, Diskrétní matematika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Počítačová a formální lingvistika, Optimalizace, Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika, Optimalizace
Anotace -
Poslední úprava: prof. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. (06.05.2014)
Referativní seminář o výsledcích z teoretické a aplikované optimalizace.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. (24.09.2020)

Dostatečná účast na semináři a aktivní vystoupení s presentací domluveného tématu. Vystoupení na seminářích mohou probíhat v kontaktní či distanční formě.

Bližší informace k zápočtům jsou k dispozici na stránce:

http://kam.mff.cuni.cz/~hladik/OS

Literatura -
Poslední úprava: prof. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. (06.05.2014)

Aktuální časopisecká literatura zadávaná vedoucími semináře.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. (06.05.2014)

Referativní seminář o výsledcích z teoretické a aplikované optimalizace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK