PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Diplomový a doktorandský seminář - NOPT045
Anglický název: Seminar for Gradual and Ph.D. Students
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://Podmínkou pro zápočet je zpracování referátu podle časopiseckého článku.
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Karel Zimmermann, DrSc.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Optimalizace
Anotace -
Poslední úprava: ()
Seminář je určen studentům vyšších ročníků (od 3. roč), diplomantům a doktorandům doktorandského studia oborové rady M12 a M10. Předpokládají se referáty o průběžně dosažených výsledcích diplomantů a doktorandů a dále referáty a informace o nejnovějších časopiseckých článcích a knihách z oblasti operačního výzkumu a metod optimalizace.
Literatura
Poslední úprava: T_KAM (20.04.2007)

Aktuální časopisecká literatura (recent journal articles)

Sylabus -
Poslední úprava: T_KAM (10.05.2004)

Předpokládají se referáty o průběžně dosažených výsledcích diplomantů a doktorandů a dále referáty a informace o nejnovějších časopiseckých článcích a knihách z oblasti operačního výzkumu a metod optimalizace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK