PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Matematické programování a polyedrální kombinatorika - NOPT034
Anglický název: Mathematical Programming and Polyhedral Combinatorics
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://kam.mff.cuni.cz/~kolman/matprog.html
Garant: prof. RNDr. Martin Loebl, CSc.
doc. Mgr. Petr Kolman, Ph.D.
doc. Hans Raj Tiwary, M.Sc., Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - Diskrétní modely a algoritmy
Kategorizace předmětu: Informatika > Diskrétní matematika, Optimalizace
Je neslučitelnost pro: NOPX034
Je záměnnost pro: NOPX034
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jan Kynčl, Ph.D. (08.05.2019)
Volné pokračování přednášky Lineární programování a kombinatorická optimalizace - NOPT048. Specializovanější témata.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kolman, Ph.D. (30.09.2020)

Pro získání zápočtu je nutné získat polovinu z celkového počtu bodů za domácí úkoly zadané během semestru. Povaha kontroly studia neumožňuje opakování zápočtu.

V případě omezení přítomnosti studentů na univerzitě je možné zkoušku konat distančně.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: doc. Mgr. Jan Hubička, Ph.D. (06.09.2021)
  • M. Grotschel, L. Lovasz, A. Schrijver: Geometric Algorithms and Combinatorial Optimization
  • A. Schrijver: Theory of linear and integer programming, Wiley, 1986
  • W. J. Cook, W. H. Cunningham, W. R. Pulleyblank, A. Schrijver: Combinatorial Optimization, John Wiley, 1997
  • B. Korte, J. Vygen: Combinatorial Optimization, Springer, 2000
  • A. Schrijver: Combinatorial Optimization (3 volume, A,B, & C)
  • Guenter M. Ziegler: Lectures on Polytopes
  • Various research articles.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jan Kynčl, Ph.D. (24.05.2019)

Zkouška je ústní. Požadavky odpovídají sylabu v míře pokryté přednáškami.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jan Hubička, Ph.D. (06.09.2021)

Mnohostěny a polytopy: základní pojmy, struktura množiny stěn, polární dualita

Elipsoidový algoritmus.

Metody vnitřního bodu.

Rozšířené formulace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK