PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Teorie her - NOPT021
Anglický název: Game Theory
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020 do 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://Ústní zkouška. Požadavky k ústní zkoušce odvovídají sylabu.
Garant: prof. RNDr. Martin Loebl, CSc.
Třída: Informatika Mgr. - Diskrétní modely a algoritmy
Kategorizace předmětu: Informatika > Optimalizace
Anotace -
Poslední úprava: ()
Výklad základních matematických modelů a pojmů souvisejících s racionalním řešením konfliktních situací.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jan Kynčl, Ph.D. (31.05.2019)

Ústní zkouška.

Literatura
Poslední úprava: T_KAM (20.04.2007)

G. Owen: Game Theory, London 1971 nebo kterékoliv pozdější vydání (or any later edition).

E. Mendelson: Introducing Game Theory and Its Applications,CRC Press LLC,ISBN 1-58488-300-6, 2004

M. Chobot, F. Turnovec, V. Ulašin: Teória hier a rozhodovania, Alfa Bratislava, 1991.

M. Maňas: Teorie her a její ekonomické aplikace, SPN Praha 1983 nebo pozdější vydání.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Jan Kynčl, Ph.D. (31.05.2019)

Oral exam, requirements according to the sylabus of the lecture.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jan Hubička, Ph.D. (14.02.2022)

Základy axiomatické teorie užitku.

Hry dvou hráčů s konstantním součtem a metody jejich řešení.

Bimaticove hry.

Neantagonistické hry dvou hráčů - Nashovy axiomy.

Hry n hráčů pro $n>2$, některé vybrané přístupy k jejich řešení.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK