PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Vícekriteriální optimalizace - NOPT017
Anglický název: Multiobjective Optimisation
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. Mgr. Milan Hladík, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - Diskrétní modely a algoritmy
Kategorizace předmětu: Informatika > Optimalizace
Anotace -
Poslední úprava: T_KAM (26.04.2017)
Přednáška se zabývá takovými rozhodovacími situacemi, kdy nemáme jedno kriterium optimality, ale existuje více a do značné míry protichůdných kritérií. Proberou se různé přístupy k nalezení nejlepšího řešení těchto optimalizačnich úloh. Poznámka: Předmět se obvykle koná jednou za dva roky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. (06.04.2016)

Seznámení studentů s vícekriteriální optimalizací, a to nejen s klasickými výsledky, ale i s novými trendy. Absolventi by měli být schopni aplikovat metodologii v praxi stejně dobře jako navázat na aktuální výzkum v oboru.

Literatura -
Poslední úprava: prof. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. (30.09.2021)

Doprovodný text:

https://kam.mff.cuni.cz/~hladik/VP/text_vp.pdf

Další literatura:

[1] M. Ehrgott. Multicriteria Optimization. 2nd ed. Springer, Berlin, 2005.

[2] L. Grygarová. Základy vícekriteriálního programování. UK, Praha, 1996.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. (14.02.2018)

Zkouška je ústní a požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl presentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. (26.04.2018)
  • Eficientní (Pareto-optimální) řešení
  • Skalarizace a vztah k eficientním řešením
  • Speciální třídy: Vícekriteriální konvexní a lineární programování
  • Různé přístupy k řešení
  • Kombinatorická vícekriteriální optimalizace (nejkratší cesta, minimální kostra)
  • Vícekriteriální rozhodování (DEA, AHP)

Předpokládají se základní znalosti optimalizace, zejména lineární.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK