PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Matematická ekonomie - NOPT013
Anglický název: Mathematical Economics
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://Ústní zkouška. Požadavky k ústní zkoušce odvovídají sylabu
Garant: prof. RNDr. Karel Zimmermann, DrSc.
Třída: Informatika Mgr. - Diskrétní modely a algoritmy
Kategorizace předmětu: Ekonomie > Ekonomická matematika
Informatika > Optimalizace
Matematika > Matematická ekonomie a ekonometrie
Neslučitelnost : NEKN009
Záměnnost : NEKN009
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. (27.02.2014)

Základní pojmy a metody matematické ekonomie, teorie užitku, teorie preferenčních relací, poptávková funkce, produkční funkce, rovnováha poptávky a nabídky, Leontjevovy modely, některé další lineární a nelineární modely.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Karel Zimmermann, DrSc. (10.10.2017)

Černý M. a kol.: Axiomatická teorie užitku, SPN-Praha 1975

Fishburn,P.: Utility Theory for Decision Making, John Wiley 1970, rus. překlad z r. 1978

Henderson,J.M., Quandt,R.E.: Microeconomic Theory. A Mathematical Approach,McGraw Hill 1971

Nikaido,H.: Convex Structures and Economic Theory, Academic Press, New York-London 1968, rus. překlad z r. 1972, vydalo nakl. \"Mir\",Moskva

Chiang,A.C.: Fundamental Methods of Mathematical Economics, Mc Graw Hill 1984

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jan Kynčl, Ph.D. (18.04.2018)

Základy axiomatické teorie užitku. Pojem preferenční relace, existence ordinální užitkové funkce, některé indeterministické modely teorie užitku.

Základy teorie chování spotřebitele. Poptávková funkce, Sluckého rovnice, základní optimalizační úlohy spotřebitele.

Základy teorie firmy. Různé typy produkčních funkcí a jejich vlastnosti, základní optimalizační úlohy teorie firmy.

Některé lineární modely. Modely založené na lineárním programování, Leontjevovy modely typu input-output.

Vybrané nelineární modely typu input-output.

Některé růstové modely.

Základy teorie indexních čísel.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK