PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Algoritmy nelineární optimalizace - NOPT008
Anglický název: Nonlinear Optimisation Algorithms
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Ing. David Hartman, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - Diskrétní modely a algoritmy
Kategorizace předmětu: Informatika > Optimalizace
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jan Kynčl, Ph.D. (03.05.2018)

Základní algoritmy pro řešení úloh nelineární optimalizace. Předmět se obvykle koná jednou za dva roky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jan Kynčl, Ph.D. (03.05.2018)

Studenti se seznámí se základy elementární teorie čísel a zvládnou její základní techniky.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Kynčl, Ph.D. (03.05.2018)

Lukšan,L.: Numerické metody pro nepodmíněnou optimalizaci, Report c.590, UIVT AV ČR, Praha 1994

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jan Kynčl, Ph.D. (03.05.2018)

This course, which presupposes some preliminary knowledge of nonlinear optimization

theory, is focused on algorithms for solving both constrained and unconstrained nonlinear

optimization problems.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK