PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Kvantová a nelineární optika I - NOOE101
Anglický název: Quantum and Nonlinear Optics I
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Petr Malý, DrSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Optika a optoelektronika
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Malý, DrSc. (25.01.2007)
Přednáška pro doktorské studium je věnována světlu a jeho interakci s látkou v semiklasickém a kvantovém popisu. Kromě teorie jsou probírány experimentální pozorování optických nelineárních a kvantových jevů a jejich aplikace.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Malý, DrSc. (14.06.2019)

Oral examination.

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Malý, DrSc. (25.01.2007)

L. Mandel, E. Wolf, Optical Coherence and Quantum Optics, Cambridge University Press, Cambridge, 1995

Ch. Gerry, P. Knight, Introductory Quantum Optics, Cambridge University Press, Cambridge 2004

R. Loudon, The Quantum Theory of Light, Oxford University Press, Oxford, 2000.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Malý, DrSc. (08.10.2017)

Zkouška je ústní, požadavky odpovídají sylabu přednášky.

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Malý, DrSc. (25.01.2007)

Vlastnosti elektromagnetického pole a jeho interakce s atomem a pevnou látkou v semiklasickém popisu. Nelineární optika, aplikace. Laser. Kvantový popis světla, kvantová fáze, koherentní stavy. Interakce světla s atomem a látkou v kvantovém popisu. Teorie kvantové koherence, stlačování světla. Kvantové zpracování informace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK