PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Doktorský seminář kvantové optiky a optoelektroniky - NOOE100
Anglický název: Seminar on Quantum Optics and Optoelectronics for Ph.D. Students
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Petr Malý, DrSc.
prof. Ing. Jan Franc, DrSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Optika a optoelektronika
Anotace -
Poslední úprava: G_F (29.05.2001)
Aktuální problémy kvantové optiky, optoelektroniky a fotoniky. Pouze pro doktorské studium oboru F6 - Kvantová optika a optoelektronika
Cíl předmětu -
Poslední úprava: FRANC/MFF.CUNI.CZ (07.05.2008)

Vystoupení studentů doktorského studia s výsledky vlastní vědecké práce. Příprava na obhajobu

disertace.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Malý, DrSc. (29.04.2020)

Zápočet je udělen za aktivní účast na semináři a přednesení referátu. Seminář probíhá v tomto semestru distančně (online).

Literatura - angličtina
Poslední úprava: FRANC/MFF.CUNI.CZ (09.05.2008)

seminar

Metody výuky -
Poslední úprava: FRANC/MFF.CUNI.CZ (09.05.2008)

seminář

Sylabus -
Poslední úprava: G_F (28.05.2003)

Aktuální problémy kvantové optiky, optoelektroniky a fotoniky. Pouze pro doktorské studium oboru F6 - Kvantová optika a optoelektronika

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: FRANC/MFF.CUNI.CZ (12.05.2008)

zadané téma doktorské práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK