PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Doktorský seminář kvantové optiky a optoelektroniky - NOOE100
Anglický název: Seminar on Quantum Optics and Optoelectronics for Ph.D. Students
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Petr Malý, DrSc.
prof. Ing. Jan Franc, DrSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Optika a optoelektronika
Anotace -
Aktuální problémy kvantové optiky, optoelektroniky a fotoniky. Pro doktorský studijní program P4F6 Kvantová optika a optoelektronika.
Poslední úprava: Kapsa Vojtěch, RNDr., CSc. (05.05.2023)
Cíl předmětu -

Vystoupení studentů doktorského studia s výsledky vlastní vědecké práce. Příprava na obhajobu

disertace.

Poslední úprava: FRANC/MFF.CUNI.CZ (07.05.2008)
Podmínky zakončení předmětu -

Zápočet je udělen za aktivní účast na semináři a přednesení referátu.

Poslední úprava: Malý Petr, prof. RNDr., DrSc. (03.05.2023)
Literatura - angličtina

seminar

Poslední úprava: FRANC/MFF.CUNI.CZ (09.05.2008)
Metody výuky -

seminář

Poslední úprava: FRANC/MFF.CUNI.CZ (09.05.2008)
Sylabus -

Aktuální problémy kvantové optiky, optoelektroniky a fotoniky.

Poslední úprava: Malý Petr, prof. RNDr., DrSc. (03.05.2023)
Vstupní požadavky -

Zadané téma doktorské práce.

Poslední úprava: Malý Petr, prof. RNDr., DrSc. (03.05.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK