PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Optika a fotonika II - NOOE063
Anglický název: Optics and Photonics II
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2006
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Optika a optoelektronika
Anotace -
Poslední úprava: ()
Přednáška doplňuje znalosti z optiky a seznamuje se základy moderní optiky a fotoniky. Program lze do určité míry modifikovat podle zájmu studentů (např. lasery, koherenční a statistické vlastnosti světla, fourierovská optika, tvorba obrazu a prostorová filtrace, holografie, nelineární optika, fotony a neklasické stavy světla, optické vlnovody, komunikace a počítače). Je vhodná pro studenty fyziky počínaje 2. ročníkem. Je vhodné, ale není nutné, absolvovat přednášku Optika a fotonika I. (OOE052)
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. (14.06.2019)

Zkouška je ústní.

Literatura
Poslední úprava: NEMEC (23.05.2006)

Saleh B.H.A. a Teich M.C.: Základy fotoniky sv. 1 až 4, MatfyzPress, Praha 1994 až 1996.(Překlad angl. orig. Fundamentals of Photonics, Wiley 1991.)

E. Hecht: Optics, Addison Wesley, 4. vydání, San Francisco 2002.

M. Born, E. Wolf: Principles of Optics, Cambridge University Press, 7. rozšířené vydání, Cambridge 2003.

Feynman R.P., Leighton R.B. a Sands M.: Feynmanove prednášky z fyziky, Vol.2,3, slovenský překlad Alfa 1982, 2.vyd.1985

Peřina J.: Teorie koherence, SNTL 1975

Miler M.: Holografie, SNTL 1976

Vrba L.: Moderní aspekty klasické fyzikální optiky, Academia 1974

Svelto O.: Principles of Lasers, Plenum Press, 3.vyd.1989, ruský překlad: Principy lazerov, Mir 1984

Yariv A.: Introduction to Optical Electronics, Wiley 1981, ruský překlad: Vveděnije v optičeskuju elektroniku, Vysšaja škola 1983

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. (14.06.2019)

Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu.

Sylabus -
Poslední úprava: G_F (28.05.2003)

Přednáška doplňuje znalosti z optiky a seznamuje se základy moderní

optiky a fotoniky. Program lze do určité míry modifikovat podle zájmu

studentů (např. lasery, koherenční a statistické vlastnosti světla,

fourierovská optika, tvorba obrazu a prostorová filtrace, holografie,

nelineární optika, fotony a neklasické stavy světla, optické vlnovody,

komunikace a počítače). Je vhodná pro studenty fyziky počínaje 2.

ročníkem. Je vhodné, ale není nutné, absolvovat přednášku Optika a fotonika I.

(OOE052)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK