PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Nelineární optika polovodičových nanostruktur - NOOE061
Anglický název: Nonlinear Optics of Semiconductor Nanostructures
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Optika a optoelektronika
Anotace -
Poslední úprava: ()
Přehled nízkodimensionálních polovodičových struktur: kvantové jámy, dráty, body. Příprava kvantových bodů. Elektronové energetické stavy. Lineární optické vlastnosti. Nelineární optické vlastnosti. Experimentální metody studia optických nelinearit. Koherentní jevy v kvantovývh bodech. Fonony. Relaxace energie. Fotonické aplikace.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. (10.06.2019)

Podmínkou zakončení předmětu je získání zápočtu a úspěšné složení zkoušky.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. (20.10.2017)

J. H. Davies, The Physics of Low-dimensional Semiconductors: An Introduction, Cambridge University Press, Cambridge, 1998.

I. Pelant, J. Valenta, Luminiscenční spektroskopie II. Nanostruktury, elektroluminiscence, stimulovaná emise, Academia, Praha, 2010.

U. Woggon, Optical Properties of Semiconductor Quantum Dots, Springer-Verlag, Berlin, 1997.

S. V. Gaponenko, Optical Properties of Semiconductor Nanocrystals, Cambridge University Press, Cambridge, 1998.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. (10.06.2019)

Zkouška je ústní. Požadavky odpovídají sylabu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: G_F (28.05.2003)
 • Přehled nízkodimensionálních polovodičových struktur.
 • Příprava kvantových bodů.
 • Elektronové energetické stavy.
 • Coulombova interakce, mnohačásticová interakce.
 • Optické přechody, lineární optické vlastnosti.
 • Povrchová polarizace, dielektrické efekty.
 • Koherentní jevy , mechanismy rozfázování.
 • Fonony.
 • Relaxace energie.
 • Pasťové stavy.
 • Nelineární optické vlastnosti.
 • Experimentální metody studia optických nelinearit.
 • Fotonické aplikace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK