PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Speciální praktikum pro OOE I - NOOE046
Anglický název: Special Practical Course in Optics and Optoelectronics I
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D.
doc. Ing. Eduard Belas, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Optika a optoelektronika
Je prerekvizitou pro: NOOE050
Anotace -
Studenti se seznamují se současnými experimentálními metodami v optice, kvantové optice a optoelektronice. Experimentální úlohy řeší v laboratořích MFF UK se špičkovým přístrojovým vybavením.
Poslední úprava: Malý Petr, prof. RNDr., DrSc. (02.05.2019)
Podmínky zakončení předmětu -

Klasifikovaný zápočet. Je nutné odevzdat protokoly měření, které budou oznámkovány.

Poslední úprava: Trojánek František, doc. RNDr., Ph.D. (10.06.2019)
Literatura -

Před řešením každé úlohy obdrží studenti návod k řešení úlohy s uvedenou literaturou.

Poslední úprava: Trojánek František, doc. RNDr., Ph.D. (02.05.2023)
Sylabus -

Řešení experimentálních úloh z oblasti optiky, kvantové optiky a optoelektroniky (například: gaussovské svazky, rentgenová mikrosonda, transport v polovodičích, spektra magnetických kovů, laserová spektroskopie ve spintronice, měření optického zisku, FTIR spektroskopie, rentgenová difrakce, holografie).

Poslední úprava: Trojánek František, doc. RNDr., Ph.D. (02.05.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK