PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Speciální praktikum pro OOE I - NOOE046
Anglický název: Special Practical Course in Optics and Optoelectronics I
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D.
doc. Ing. Eduard Belas, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Optika a optoelektronika
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Malý, DrSc. (02.05.2019)
Experimenty z vlnové a kvantové optiky a z fyzikálních základů optoelektroniky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. (10.06.2019)

Klasifikovaný zápočet. Je nutné odevzdat protokoly měření, které budou oznámkovány.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. (10.06.2019)

Literatura bude doporučena jednotlivými vedoucími úloh.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. (10.06.2019)

Experimenty z vlnové a kvantové optiky a z fyzikálních základů optoelektroniky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK