PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Speciální praktikum pro OOE II - NOOE016
Anglický název: Special Practical Course in Optics and Optoelectronics II
Zajišťuje: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Ing. Eduard Belas, CSc.
doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Optika a optoelektronika
Anotace -
Studenti se seznamují se současnými experimentálními metodami v optice, kvantové optice a optoelektronice. Experimentální úlohy řeší v laboratořích MFF UK se špičkovým přístrojovým vybavením, navštěvují také vybraná pracoviště ústavů Akademie věd ČR (Fyzikální ústav, Ústav fotoniky a elektroniky).
Poslední úprava: Malý Petr, prof. RNDr., DrSc. (02.05.2019)
Cíl předmětu -

Cílem praktika je doplnit a rozšířit znalosti o metodách přípravy polovodičů a jejich charakterizace. Studenti také získají přehled o některých mimofakultních výzkumných aktivitách.

Poslední úprava: BELAS/MFF.CUNI.CZ (04.03.2009)
Podmínky zakončení předmětu -

Klasifikovaný zápočet. Některé úlohy probíhajíé formou exkurze, jiné formou měření v laboratoři. U některých úloh je nutné odevzdat protokoly měření, které budou oznámkovány. Na konci praktika je nutné vypracovat samostatný protokol z vybrané problematilky. Pro získání zápočtu jsou akceptovány dvě neúčasti na úlohách praktika.

Poslední úprava: Belas Eduard, doc. Ing., CSc. (06.06.2023)
Literatura -

Před řešením každé úlohy obdrží studenti návod k řešení úlohy s uvedenou literaturou.

Poslední úprava: Malý Petr, prof. RNDr., DrSc. (02.05.2019)
Metody výuky -

Některé úlohy probíhajíé formou exkurze, jiné formou měření v laboratoři na fakultních i na mimofakultních pracovištích.

Poslední úprava: Belas Eduard, doc. Ing., CSc. (06.06.2023)
Sylabus -

Řešení experimentálních úloh z oblasti optiky, kvantové optiky a optoelektroniky, seznámení se s experimentálními metodami na vybraných pracovištích Akademie věd ČR (například: kalibrace polovodičového detektoru, studium nelineárně optických jevů, femtosekundová laserová spektroskopie, měření fotovodivosti, základy polovodičových technologií, studium povrchů a tenkých vrstev).

Poslední úprava: Malý Petr, prof. RNDr., DrSc. (02.05.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK