PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Speciální praktikum pro OOE II - NOOE016
Anglický název: Special Practical Course in Optics and Optoelectronics II
Zajišťuje: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Ing. Eduard Belas, CSc.
doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Optika a optoelektronika
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Malý, DrSc. (02.05.2019)
Studenti se seznamují se současnými experimentálními metodami v optice, kvantové optice a optoelektronice. Experimentální úlohy řeší v laboratořích MFF UK se špičkovým přístrojovým vybavením, navštěvují také vybraná pracoviště ústavů Akademie věd ČR (Fyzikální ústav, Ústav fotoniky a elektroniky).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: BELAS/MFF.CUNI.CZ (04.03.2009)

Cílem praktika je doplnit a rozšířit znalosti o metodách přípravy polovodičů a jejich charakterizace. Studenti také získají přehled o některých mimofakultních výzkumných aktivitách.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Ing. Eduard Belas, CSc. (10.06.2019)

Klasifikovaný zápočet. Je nutné odevzdat protokoly měření, které budou oznámkovány. Pro získání zápočtu dvě neúčasti na exkurzích jsou akceptovány.

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Malý, DrSc. (02.05.2019)

Před řešením každé úlohy obdrží studenti návod k řešení úlohy s uvedenou literaturou.

Metody výuky -
Poslední úprava: BELAS/MFF.CUNI.CZ (16.05.2008)

Viz anotace.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Malý, DrSc. (02.05.2019)

Řešení experimentálních úloh z oblasti optiky, kvantové optiky a optoelektroniky, seznámení se s experimentálními metodami na vybraných pracovištích Akademie věd ČR (například: kalibrace polovodičového detektoru, studium nelineárně optických jevů, femtosekundová laserová spektroskopie, měření fotovodivosti, základy polovodičových technologií, studium povrchů a tenkých vrstev).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK