PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Speciální seminář z optoelektroniky - NOOE010
Anglický název: Special Seminar on Optoelectronics
Zajišťuje: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. Ing. Jan Franc, DrSc.
prof. RNDr. Petr Malý, DrSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Optika a optoelektronika
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Malý, DrSc. (02.05.2019)
Na semináři prezentují studenti, kteří jsou zaměření na optoelektroniku, problematiku a postup řešení své diplomové práce. Učí se tak prezentovat získané výsledky, ostatní studenti se seznamují do větší hloubky s aktuálními oblastmi vědeckého výzkumu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: FRANC/MFF.CUNI.CZ (07.05.2008)

Vystoupení studentů s výsledky vlastní vědecké práce. Příprava obhajoby diplomové práce.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Malý, DrSc. (29.04.2020)

Zápočet. Účast na semináři, přednesení referátů. V tomto semestru je seminář veden distančně (online).

Metody výuky -
Poslední úprava: FRANC/MFF.CUNI.CZ (09.05.2008)

seminář

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: FRANC/MFF.CUNI.CZ (12.05.2008)

presence at the seminar, presentation of the talks

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Malý, DrSc. (02.05.2019)

Sudenti vystupují s referáty o problematice a postupu řešení svých diplomových prací podle programu pro daný semestr.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Malý, DrSc. (14.02.2021)

Zadaná diplomová práce a zahájení jejího řešení. Seminář je určen pro studenty 2. ročníku navazujícího magisterského studia.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK