PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy optické spektroskopie - NOOE001
Anglický název: Fundamentals of Optical Spectroscopy
Zajišťuje: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Roman Antoš, Ph.D.
RNDr. Martin Veis, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Optika a optoelektronika
Anotace -
Disperzní optická spektroskopie, interferometry ve spektroskopii, Fourierovská spektroskopie, vlastnosti detektorů záření, základní metody měření optických vlastností látek.
Poslední úprava: ()
Cíl předmětu -

Seznámení s metodami optické spektroskopie.

Poslední úprava: HLIDEK/MFF.CUNI.CZ (12.05.2008)
Podmínky zakončení předmětu -

korespondenční zkouška ze všeobecného přehledu o funkčnosti spektrálních přístrojů

(hranol, mřížka, Fabry-Perotův interferometr), jejich rozlišení, volný spektrální obor apod.

Poslední úprava: Antoš Roman, RNDr., Ph.D. (29.04.2020)
Literatura -

A.N. Zajdel, G.V. Ostrovskaja, J.I. Ostrovskij, Technika i praktika spektroskopii, Nauka, Moskva 1972.

V.I. Malyšev, Vvedenije v experimentalnuju spektroskopiju, Nauka. Moskva 1979.

J.E. Stewart, Infrared Spectroscopy, Marcel Dekker - New York 1970

W. Demtroder, Laser Spectroscopy - Basic concepts and Instrumentation, Springer Verlag 1981.

R.J. Bell, Introductory Fourier Transform Spectroscopy, Academic Press 1972.

K.I. Tarasov, Svetosilnyje spektralnyje pribory, Nauka, Moskva 1988.

J. Chamberlain, The principles of interferometric spectroscopy, John Wiley 1979.

P.R. Griffiths, J.A. de Haseth, Fourier Transform Infrared Spectrometry, John Wiley 1986.

Poslední úprava: Hlídek Pavel, doc. RNDr., CSc. (04.05.2005)
Metody výuky -

Přednáška

Poslední úprava: HLIDEK/MFF.CUNI.CZ (12.05.2008)
Požadavky ke zkoušce -

znalost probírané látky na přednáškách

Poslední úprava: Veis Martin, RNDr., Ph.D. (07.06.2019)
Sylabus -

1. Disperzní spektrometry. Hranolové a mřížkové přístroje, základní parametry, přístrojová funkce spektrometru. Typy a vlastnosti mřížek, metody výroby, způsoby montáže. Světelnost spektrometru.

2. Interferometrické systémy. Základní vlastnosti Fabry - Perotova interferometru.

3. Laserová spektroskopie. Principy a realizace laditelných laserů.

4. Fourierovská spektroskopie. Způsoby realizace, výhody, zpracování interferogramu (vzorkování, apodizace, fázová korekce), zorné pole a světelnost.

Poslední úprava: ()
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK