PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Použití počítačů ve fyzice - NOFY084
Anglický název: Using Personal Computers in Physics
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence: social engagement
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://pavelstransky.cz/pcfyzika.php
Garant: doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Jaderná a subjaderná fyzika
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (26.01.2018)
Hlavním cílem výkladu integrovaného s procvičovánímí je poskytnutí představy, jak se dají počítače využít při normální práci fyzika (praktické výpočty, elementy numerické matematiky, kreslení obrázků, zpracování textů, komunikace). Jednotlivé lekce ilustrují řešení několika standardních situací a nenahrazují, spíše motivují, další studium numerické matematiky a jiných disciplín. I když je v každém cvičení vedeno řešení konkrétního fyzikální úlohy ke zdárnému konci, mají studenti také dostatek příležitosti k samostatné práci.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Pavel Stránský, Ph.D. (22.02.2024)

Klasifikovaný zápočet bude udělen za vypracování a obhajobu zápočtového programu. Téma programu by mělo odpovídat zaměření předmětu, mělo by tedy být vztažené k fyzice, jinak si ho účastníci kurzu mohou zvolit zcela dle svých zájmů. Program nesmí být totožný s programy využitými ke splnění jiných předmětů a nesmí být kopií nebo triviální úpravou programů běžně dostupných na webu. Zápočtový program lze vypracovávat jednotlivě nebo ve skupině.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavel Stránský, Ph.D. (01.03.2021)

Průběžně aktualizované informace k přednášce jsou na doprovodné webové stránce http://pavelstransky.cz/pcfyzika.php

Doplňková literatura:

P.R. Turner, T. Arildsen, K. Kavanagh, Applied Scientific Computing With Python (Springer 2018)

R. Johansson, Numerical Python: Scientific Computing and Data Science Applications with Numpy, SciPy and Matplotlib (Springer 2019)

H. Press et al., Numerical Recipes (in Fortran, Pascal) (Cambridge University Press 1992)

S. Nagar, Introduction to Python for Engineers and Scientists (Springer 2018)

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Pavel Stránský, Ph.D. (01.03.2021)

Numerické modelování fyzikálního systému.

Řešení obyčejných diferenciálních rovnic druhého řádu, ilustrace potenciálních problémů.

Histogramy, zviditelňování náhodně rozdělených veličin.

Metoda Monte-Carlo.

Aproximace a interpolace. Taylorovy rozvoje, polynomy, spliny.

Minimalizace. Fitování experimentálních dat.

Lineární algebra.

Fourierova transformace.

Ilustrace programů Mathematica, Wolfram Alpha, Maple...

Verzování pomocí systému Git.

Použití dostupných numerických knihoven.

Chyby numerických výpočtů, aneb jak s dobrým úmyslem spočítat úplné nesmysly.

Vědecké publikace: I úplná pitomost zpracovaná LaTeXem vypadá seriózně.

Cestování po světě pomocí Internetu. WWW.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK