PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Programování prakticky - NOFY081
Anglický název: Programming Practically
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D.
RNDr. Ladislav Hanyk, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (23.01.2018)
Praktický kurz programování pro začátečníky. Výklad látky nad počítači, studenti v malých skupinách pracují v bezprostředním kontaktu s pedagogy na jednoduchých problémech.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. (18.07.2019)

Vypracování zápočtového programu/projektu.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (23.01.2018)

Webové stránky cvičících

Free Pascal Documentation, https://www.freepascal.org/docs.var

GNU Octave Documentation, https://www.gnu.org/software/octave/doc/interpreter/index.html

Python Documentation, https://www.python.org/doc

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (23.01.2018)

Překladač a interpret, vývojové prostředí, příkazový řádek. Proměnné, datové typy, výrazy, příkazy. Nástrahy při práci s celočíselnými a reálnými datovými typy. Příklady: součty a součiny řad, kvadraturní vzorce (lichoběžníkové a Simpsonovo pravidlo).

Náhodná čísla. Příklady: metoda Monte Carlo (vlastnosti generátorů náhodných čísel, integrování Monte Carlo).

Datové soubory. Vizualizace dat. Příklady: generování fraktálů (Mandelbrotova množina).

Pole. Procedury a funkce, předávání argumentů. Příklady: lineární algebra (maticové násobení, řešení soustav lineárních algebraických rovnic), polynomická aproximace (lineární regrese aj.), hledání kořenů (bisekce), řešení počáteční úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice (pohyb v gravitačním poli).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK