PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Fyzika v experimentech I - NOFY067
Anglický název: Physics in Experiments I
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://kvof.mff.cuni.cz/katalog.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Předměty obecného základu
Neslučitelnost : NOFY008
Záměnnost : NOFY008
Anotace -
Poslední úprava: G_F (29.03.2004)
Fyzikální demonstrační pokusy rozšiřující a doplňující látku k přednáškám Fyzika I , Fyzika II a Fyzika III (mechanika a molekulová fyzika, elektřina a magnetismus, optika).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. (19.08.2015)

Fyzikální demonstrační experimenty rozšiřující a doplňující látku k přednáškám Fyzika I , Fyzika II a Fyzika III (mechanika a molekulová fyzika, elektřina a magnetismus, optika).

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. (04.10.2017)

Podmínkou udělení zápočtu je alespoň 50% účast na přednášce a vypracování tzv. metodického listu, který vychází z přednesené látky (metodický list na v semestru prezentovaný fyzikální experiment). Termín odevzdání metodického listu je uveden přednášejícím na několika úvodních hodinách, byvá zpravidla však do konce kalendářního roku.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. (19.08.2015)

1) Elektronický katalog fyzikálních demonstračních experimentů - http://kvof.mff.cuni.cz/katalog.html.

2) Studijní literatura k přednáškám FYZIKA I-III.

3) Šofr R., Vlach M., Drozd Z.: Rande s Fyzikou, Edice ČT, Praha 2015 (ISBN: 978-80-7404-150-1), www.randesfyzikou.cz.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. (19.08.2015)

Přednáška.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. (19.08.2015)

Rozšíření souboru počtu reálně předvedených demonstračních pokusů z mechaniky, molekulové fyziky a termiky, zjm. v návaznosti na přednášku FYZIKA I. V omezeném počtu se provádí i vybrané experimenty z elektřiny a magnetismu, optiky a atomové fyziky - tato část přednášky má výhradně motivační charakter. Cílem přednášky je obohacení experimentální složky výuky bakalářského studia fyziky (1. ročníku).

V rámci předmětu přednášky proběhne demostrace více než 50 pokusů (vč. jejich vysvětlení) v různých tematických blocích.

Vybrané okruhy, resp. experimenty:

 • 1. Měření rychlosti střely.
 • 2. Newtonovy pohybové zákony - Poggendorfovy váhy, Maxwellův setrvačník.
 • 3. Volný pád - Galileův padostroj.
 • 4. Síly setrvačnosti - odstředivá síla, Coriolisova síla, Foucaultovo kyvadlo.
 • 5. Mechanické vlnění - lineární harmonický oscilátor, akustické harmonické kmity, Huyghensův princip, Dopplerův jev, stojaté vlnění příčné, tlumené kmity, vynucené kmity.
 • 7. Zákon zachování mechanické energie (kulička na kulové dráze).
 • 8. Zákon zachování hybnosti (vozík s kyvadlem, rázostroj).
 • 9. Moment síly (neposlušná cívka).
 • 10. Moment setrvačnosti (válce na nakloněné rovině).
 • 11. II. impulsová věta (točna a činky, točna a setrvačník, lokomotiva na točně).
 • 12. Pokusy se setrvačníky (Kardanův závěs, gyroskopický efekt zavěšený setrvačník, setrvačník v kouli).
 • 13. Pascalův zákon, Archimedův zákon, hydrostatický tlak.
 • 14. Proudění v trubici o konstantním průřezu, Venturiho trubice, tření v kapalině, laminární a turbulentní proudění.
 • 15. Povrchové napětí kapalin.
 • 16. Var za sníženého tlaku.
 • 17. Šíření tepla vedením v pevných látkách a sáláním (Croockesův radiometr).
 • 18. Objemová teplotní roztažnost kapalin a pevných látek, délková teplotní roztažnost pevných látek.
 • 19. Brownův pohyb.
 • 20. Tepelná vodivost plynů.
 • 21. Mikrovlny (odraz, lom a polarizace).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK