PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Výpočetní technika ve fyzikálním experimentu - NOFY064
Anglický název: Computational Technology in Physical Experiments
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/
Garant: RNDr. Vojtěch Hanzal
doc. Ing. Petr Praus, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: T_KVOF (22.05.2003)
Posluchači se seznámí s metodami připojení PC k systému fyzikálního experimentu od nejjednodušších možností po metody on-line řízení. Na základě znalosti architektury PC, druhů sběrnic, možností adresace vstupně výstupních zařízení jsou probírány standardní vstupně / výstupní rozhraní včetně prototypových desek
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Hanzal (11.06.2019)

Posluchači se seznámí s metodami připojení PC k systému fyzikálního

experimentu od nejjednodušších možností po metody on-line řízení. Na základě

znalosti architektury PC, druhů sběrnic, možností adresace vstupně výstupních

zařízení jsou probírány standardní vstupně / výstupní rozhraní včetně

prototypových desek

Metody výuky
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Hanzal (11.06.2019)

praktikum

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Hanzal (11.06.2019)

Druhy a vlastnosti standardních rozhraní, paralelní a sériový port, USB port, PS2 port, možnosti a druhy prototypových desek. Sběrnice ISA, její datová, adresová a povelová část. Adresování a přenos dat v obou směrech na vstupně/výstupní porty. HPIB bus prototypová deska a její komunikace s měřícím systémem. Prototypová deska A/D a D/A, deska adresace a jejich programové ovládání. Použití sběrnice I2C.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK