PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Experimentální metody fyziky I - NOFY059
Anglický název: Experimental Methods in Physics I
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D.
prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.
Anotace -
Poslední úprava: T_KVOF (22.05.2003)
Cílem předmětu je seznámit posluchače se současně používanými experimentálními výzkumnými metodami. Jednotlivé metody budou demonstrovány na aparaturách standardně používaných při vědeckém výzkumu. Výuka bude organizována formou exkurzí na jednotlivá pracoviště fakulty.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. (21.06.2018)

Cílem předmětu je seznámit posluchače se současně používanými experimentálními výzkumnými metodami. Jednotlivé metody budou demonstrovány na aparaturách standardně používaných při vědeckém výzkumu. Výuka bude organizována formou exkurzí na jednotlivá pracoviště fakulty.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. (01.10.2017)

Exkurze.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. (21.06.2018)

Cílem předmětu je seznámit posluchače se současně používanými experimentálními výzkumnými metodami. Jednotlivé metody budou demonstrovány na aparaturách standardně používaných při vědeckém výzkumu. Výuka bude organizována formou exkurzí na jednotlivá pracoviště fakulty.

Exkurze jsou v první části semestru v Troje, v druhé na Karlově.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK