PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Proseminář z kvantové mechaniky - NOFY054
Anglický název: Introductory Seminar on Quantum Mechanics
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://kdf.mff.cuni.cz/wiki/koupilova/doku.php?do=login§ok=fd45888d75370be75fc7e027a22a41de&id=proseminar%3Amaterialy
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc.
RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
Anotace -
Proseminář slouží k prohloubení znalostí z kvantové mechaniky, zejména její interpretace a testování.
Poslední úprava: G_F (20.05.2002)
Cíl předmětu -

Hlubší pochopení kvantové teorie.

Poslední úprava: KAPSA/MFF.CUNI.CZ (04.04.2008)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet se uděluje při současném splnění následujících podmínek:

1. Účast na alespoň 70% seminářů.

2. Přednesení referátu v délce alespoň 15 minut.

Nižší účast se dá po předchozí dohodě nahradit dalšími referáty.

Poslední úprava: Kapsa Vojtěch, RNDr., CSc. (06.10.2017)
Literatura -

odborné časopisy

Zapsaní studenti mají přístup na webové stránky https://kdf.mff.cuni.cz/wiki/koupilova/doku.php?do=login§ok=fd45888d75370be75fc7e027a22a41de&id=proseminar%3Amaterialy . Způsob přihlášení bude sdělen na prosemináři.

Poslední úprava: Kapsa Vojtěch, RNDr., CSc. (05.03.2024)
Metody výuky -

seminář

Poslední úprava: KAPSA/MFF.CUNI.CZ (04.04.2008)
Sylabus -

Tento seminář je věnován základním otázkam kvantové mechaniky.

Poslední úprava: KAPSA/MFF.CUNI.CZ (04.04.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK