PředmětyPředměty(verze: 882)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Fyzikální praktikum I - NOFY019
Anglický název: Practical Course in Physics I
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2003
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:0/4 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.mff.cuni.cz/studium/zfp/
Garant: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Předměty obecného základu
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KVOF (21.05.2003)
Úvod do teorie zpracovaní vysledků měření, provedení a vyhodnocení vybraných úloh z mechaniky a molekulové fyziky. Výběr experimentálních problémů z mechaniky a molekulové fyziky.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

Sprušil, B., Zielenicová, P.:Úvod do teorie fyzikálnich měření. SPN, Praha 1986

Slavínská D., Stulíková I., Vostrý P.:Fyzikální praktikum I. Mechanika a molekulová fyzika, SPN Praha 1989

Brož J., a kol.: Základy fyzikálních měření I,II, SNTL 1983

Sylabus -
Poslední úprava: T_KVOF (21.05.2003)

Vážení na analytických vahách.

Měření tíhového zrychlení.

Studium harmonických kmitů mechanického oscilátoru.

Studium kmitů vázaných oscilátorů.

Studium rázů.

Studium mechanické resonance.

Studium otáčení tuhého tělesa.

Měření momentu setrvačnosti kola.

Měření modulu pružnosti v tahu.

Dynamická zkouška deformace látek v tlaku.

Studium reologického chování látek.

Volný pád koule ve viskosní kapalině.

Měření viskozity.

Studium proudění viskosní kapaliny trubicemi kruhového průřezu.

Určení závislosti povrchového napětí na koncentraci povrchově aktivní

látky.

Studium teplotní závislosti povrchového napětí.

Studium Brownova pohybu.

Studium povrchového napětí pevných povrchů . Dynamické metody měření

kontaktních úhlů.

Měření čerpací rychlosti difuzní vývěvy.

Závislost tepelné vodivosti na tlaku.

Studium teplotní rozpínavosti plynů.

Měření tepelné kapacity kapalin a plynů.

Rychlost šíření zvuku.

Kalibrace odporového teploměru a termočlánku- fázové přechody.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK