PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Proseminář z optiky - NOFY010
Anglický název: Introductory Seminar on Optics
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Pavel Hlídek, CSc.
prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc.
prof. RNDr. Petr Malý, DrSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Předměty obecného základu
Anotace -
Poslední úprava: ()
Podrobnější diskuse vybraných partií z přednášky Fyzika III, OFY022. Jde o doplňkový a rozšiřující předmět k OFY022.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KVOF (28.03.2008)

Podrobnější diskuse vybraných partií z přednášky Fyzika III, OFY022.

Jde o doplňkový a rozšiřující předmět k OFY022.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. Ing. Jan Franc, DrSc. (06.10.2017)

Udělení zápočtu. Podmínkou udělení zápočtu je účast na cvičení (maximálně 3 absence během semestru). V případě 4-5 absencí

je podmínkou udělení zápočtu domácí vypracování zadaných příkladů a jejich prezentace garantovi předmětu.

Vzhledem k tomu, že povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly, zápočet se opakovat nedá.

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Malý, DrSc. (10.05.2005)

M. Born, E. Wolf: Principles of Optics, Pergamon Press, Oxford 1980

F.L. Pedrotti, L.S. Pedrotti: Introduction to Optics, Prentice-Hall Internat. 1993

Metody výuky
Poslední úprava: T_KVOF (28.03.2008)

seminář

Sylabus -
Poslední úprava: T_KVOF (16.05.2003)

Obsah semináře se mění v závislosti na ohlasu studentů. Obvykle je zahrnut: maticový formalismus geometrické optiky, maticový formalismus (Jonesovy matice) při popisu polarizace světla, světelné jevy v přírodě, optika kovů, principy činnosti laseru, nelineární optika, aj.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK