PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Proseminář z optiky - NOFY010
Anglický název: Introductory Seminar on Optics
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://morp.cz/course/proseminar-z-optiky/
Garant: prof. RNDr. Petr Malý, DrSc.
prof. Ing. Jan Franc, DrSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Předměty obecného základu
Anotace -
Poslední úprava: ()
Podrobnější diskuse vybraných partií z přednášky Fyzika III, OFY022. Jde o doplňkový a rozšiřující předmět k OFY022.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Zázvorka, Ph.D. (17.09.2021)

Podrobnější diskuse vybraných partií z přednášky Fyzika III, OFY022.

Jde o doplňkový a rozšiřující předmět k OFY022.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jakub Zázvorka, Ph.D. (17.09.2021)

Udělení zápočtu. Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na prosemináři a vypracování a prezentace jednoho z témat probírané látky ve skupině studentů. V případě distanční výuky je podmínko aktivní účast a prezentace vypracovaného tématu distanční formou.

Jestli bude seminář distanční formou závisí na vývoji aktuální situace a o jakékoli změně budou studenti včas informováni.

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Malý, DrSc. (10.05.2005)

M. Born, E. Wolf: Principles of Optics, Pergamon Press, Oxford 1980

F.L. Pedrotti, L.S. Pedrotti: Introduction to Optics, Prentice-Hall Internat. 1993

Metody výuky
Poslední úprava: RNDr. Jakub Zázvorka, Ph.D. (17.09.2021)

seminář

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Zázvorka, Ph.D. (17.09.2021)

Obsah semináře se může měnit v závislosti na ohlasu studentů.

Obvykle jsou zahrnuta témata, která doplňují přednášku Optika NOFY022: záření Hertzova dipólu, polarizace světla a maticový popis, evanescentní vlna a energetická bilance, světelné jevy v přírodě, difrakční integrál, použití interference, optika kovů, principy činnosti laseru, nelineární optika, aj.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK