PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Deskriptivní geometrie pro nedeskriptiváře II - NMUM262
Anglický název: Descriptive Geometry for Non-Descriptive Geometry Students II
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D.
Třída: M Bc. MZV
M Bc. MZV > 2. ročník
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Neslučitelnost : NDGE002, NMUG102
Záměnnost : NDGE002, NMUG102
Anotace -
Poslední úprava: T_KDM (03.05.2012)
Výběrový seminář pro studenty všech ročníků učitelského studia s výjimkou kombinace matematika - deskriptivní geometrie. Volně navazuje na předmět Základy zobrazovacích metod.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KDM (03.05.2012)

Předmět pomáhá získat teoretické zázemí pro vyučování matematiky na střední škole.

Literatura -
Poslední úprava: T_KDM (03.05.2012)
  • Kadleček J., Malechová I.: Základy zobrazovacích metod
  • Urban, A.: Deskriptivní geometrie I a II
  • Kraemer, E.: Zobrazovací metody. Praha, SPN 1991
  • Vhodné jsou i další učebnice deskriptivní geometrie, např. Drábek, Harant, Setzer či Piska, Medek ale i Kadeřávek, Klíma, Kounovský

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KDM (03.05.2012)

Výběrový seminář.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDM (03.05.2012)
  • Kótované promítání a jeho aplikace.
  • Několik úloh v Mongeově promítání.
  • Co je to axonometrie.
  • Středové promítání a perspektiva.
  • Kinematická geometrie a křivky.
  • Plochy a jejich zobrazování.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK