PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Finanční matematika - NMUM232
Anglický název: Financial mathematics
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc.
doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Třída: M Bc. MZV
M Bc. MZV > 2. ročník
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Neslučitelnost : NMTM207
Záměnnost : NMTM207
Je neslučitelnost pro: NMTM207
Je záměnnost pro: NMTM207
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KDM (04.05.2012)
Řešení úloh z finanční matematiky ve středoškolské matematice.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KDM (04.05.2012)

Předmět pomáhá získat teoretické zázemí pro vyučování matematiky na střední škole.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (27.04.2020)

Prezenční výuka:

Aktivní účast na semináři, povoleny jsou nejvýše tři absence. Při větším počtu absencí lze v odůvodněných případech absence nahradit písemnými pracemi na zadaná témata.

Prezentace aktuálních problémů finanční praxe na stanovené téma.

Úspěšné absolvování písemného zápočtového testu.

Distanční výuka:

Plnění zasílaných úkolů.

Vypracování písemné seminární práce na zadané téma.

Vypracování vzorového řešení (s komentářem) zadaných cvičení z knihy Odvárko, O.: Úlohy z finanční matematiky pro střední školy. Praha: Prometheus. (Kniha je zdarma k získání do 31. 7. 2020 na stránkách https://www.prometheus-eknihy.cz/stranka-zdarma.)

Literatura -
Poslední úprava: T_KDM (04.05.2012)

Odvárko, O.: Úlohy z finanční matematiky pro střední školy. Prometheus, Praha 2005

Radová, J. - Dvořák, P.: Finanční matematika pro každého. 4.vydání. Grada, Praha 2003

Učebnice matematiky pro střední školy

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KDM (04.05.2012)

Výběrový seminář.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDM (04.05.2012)
  • Základní pojmy finanční matematiky
  • Jednoduché úročení
  • Složené úročení
  • Úvěry, leasing
  • Spoření

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK