PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Kartografie - NMUG406
Anglický název: Cartography
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D.
RNDr. Jana Hromadová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: T_KDM (05.05.2015)
Země jako součást vesmíru, základní astronomické pojmy, pohyby Země, tvar Země. Konstrukce slunečních hodin. Zobrazování zemského povrchu, azimutální, válcové a kuželové projekce, obecné zobrazovací způsoby. Druhy map. Stručný přehled dějin kartografie. Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. (22.02.2019)

Předmět je zakončen zkouškou, která sestává z písemné a ústní části. Koná se v řádném a dvou opravných termínech. Pro připuštění k ústní části je třeba úspěšně složit část písemnou.

Literatura -
Poslední úprava: T_KDM (13.04.2016)

Čapek, R. a kol.: Geografická kartografie. SPN, Praha, 1992.

Tichý, O., Švec, R.: Matematický zeměpis a kartografie. SPN, Praha, 1965.

Kuchař, K.: Přehled kartografie. Kropáč & Kucharský, Praha, 1946.

Pudr, J.: Dějiny geodézie a kartografie. SNTL, Praha, 1959.

Čapek, R.: Hodnocení zobrazení pro mapu světa. Mapová sbírka Univerzity Karlovy, Praha, 2001.

Čapek, R.: Příklady z kartografie. SPN, Praha, 1986.

Honl, I., Procházka, E.: Úvod do dějin zeměměřictví. I-VII, ČVUT, Praha.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. (22.02.2019)

Zkouška má písemnou a ústní část. Předmětem zkoušení je učivo, které bylo odpřednášeno v průběhu semestru.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. (13.06.2019)

Základní astronomické pojmy, pohyby Země, tvar Země. Zobrazování zemského povrchu, zejména azimutální, válcové a kuželové projekce, obecné zobrazovací způsoby. Druhy map. Historické souvislosti. Důraz je kladen na aplikace deskriptivní geometrie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK