PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Pedagogická praxe z deskriptivní geometrie I - NMUG310
Anglický název: Descriptive Geometry Teaching Practice I
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Třída: M Bc. DGZV
M Bc. DGZV > Povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Záměnnost : NDGE016
Anotace
Poslední úprava: G_M (22.05.2012)
První pedagogická praxe je zaměřena především na náslechy u zkušeného fakultního učitele. Seznámení se s chodem školy z pozice učitele.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. (08.02.2018)

Student hospituje ve výuce fakultního učitele (nejméně 10 hospitací). V průběhu praxe vykoná nejméně dva samostatné výstupy, tj. odučí dvě hodiny. Pomáhá při přípravě výukových hodin, opravách písemných prací, asistuje při výuce v počítačové učebně. Aktivně se zapojuje do dalších pedagogických povinností (dozor, porady, konzultace, příprava pomůcek apod.). Ve stanovených termínech dodá písemné podklady k praxi (rozvrh, denní záznam, hodnocení posluchače) a komunikuje s přiděleným konzultantem. Povaha předmětu neumožňuje opravný termín zápočtu v daném semestru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK