PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Stereotomie - NMUG264
Anglický název: Stereotomy
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D.
Třída: M Bc. DGZV
M Bc. DGZV > 2. ročník
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Anotace -
Poslední úprava: G_M (22.05.2012)
Základní principy a užití stereotomie, poznámky k jejímu vývoji. Kamenořez. Aplikace ve výuce deskriptivní geometrie.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. (22.02.2019)

Předmět je zakončen zápočtem. Podmínkou získání zápočtu je účast na hodinách (tolerovány jsou tři absence), vypracování a přednesení referátu na dané téma a vypracování jednoho rysu.

Literatura -
Poslední úprava: T_KDM (29.04.2013)
  • Kadeřávek F., Klíma J., Kounovský J.: Deskriptivní geometrie II. JČMF, Praha, 1932.
  • Klíma J., Šimek K.: Kamenořez. Přírodovědecké nakladatelství, Praha, 1950.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDM (29.04.2013)
  • Základní principy a užití stereotomie, poznámky k jejímu vývoji.
  • Kamenořez - různé způsoby správného kladení kamenů s ohledem na statiku budovy (přímé zdi, klenby, schody a další speciální plochy).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK