PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
V době od 18.8. 18h do 19.8. 2h proběhne odstávka studijního informačního systému.
Geometrické plochy - NMUG202
Anglický název: Geometric Surfaces
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2013 do 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Petra Surynková, Ph.D.
Třída: M Bc. DGZV
M Bc. DGZV > Povinné
M Bc. DGZV > 2. ročník
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Záměnnost : NDGE006
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Petra Surynková, Ph.D. (14.09.2013)

Základní přednáška z deskriptivní geometrie věnovaná významným plochám stavební a technické praxe, jejich vlastnostem a zobrazování.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jana Hromadová, Ph.D. (11.02.2018)

Zápočet

1.Pravidelná účast na cvičeních. Povoleny jsou maximálně 3 absence.

2.Aktivní účast na cvičeních; při procvičování probírané látky student(ka) neváhá používat rýsovací potřeby.

3.Odevzdání dvou domácích prací (2x rys), které budou zadávány během semestru.

4.Jeden až dva kontrolní testy zadávané v průběhu semestru.

Zkouška

Požadavky zkoušky odpovídají sylabu předmětu uvedenému v SISu.

Zkouška se skládá z písemné a ústní teoretické části. Písemná část - tři příklady (nutné minimum k postupu k ústní zkoušce jsou dva příklady).

Literatura -
Poslední úprava: T_KDM (29.04.2013)

 • Urban, A. Deskriptivní geometrie II. SNTL, Praha, 1965.
 • Kadeřávek, F., Klíma, J., Kounovský, J. Deskriptivní geometrie II. JČMF, Praha, 1929.
 • Drábek, K., Harant, F., Setzer, O. Deskriptivní geometrie II. SNTL, Praha, 1979.
 • Piska, R., Medek, V. Deskriptivní geometrie II. SNTL, Praha, 1975.
 • Šafařík, J.: Technické osvětlení, studijní materiál FAST VUT v Brně, 2006.
 • Kadeřávek, F.: Plochy stavebně inženýrské praxe, JČMF, Praha, 1950.
 • Surynková, P.: Plochy stavební praxe, diplomová práce, MFF UK v Praze, 2008.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jana Hromadová, Ph.D. (11.02.2018)

Zkouška se skládá z písemné a ústní teoretické části. Písemná část - tři příklady (nutné minimum k postupu k ústní zkoušce jsou dva příklady).

Student má nárok na jeden řádný a dva opravné termíny.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Petra Surynková, Ph.D. (14.09.2013)

 • Přímkové plochy (rozvinutelné, zborcené plochy).
 • Šroubovice, šroubové plochy (přímkové, cyklické).
 • Další význačné plochy technické praxe (translační, klínové, obalové a součtové plochy).
 • Osvětlení ploch v různých promítáních, technické osvětlení.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK