PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář o stochastických evolučních rovnicích - NMTP611
Anglický název: Seminar on Stochastic Evolution Equations
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://simu0292.utia.cas.cz/seidler/seminar.html
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Jan Seidler, CSc.
prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.
Třída: DS, matematická analýza
Pravděp. a statistika, ekonometrie a fin. mat.
Kategorizace předmětu: Matematika > Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Pravděpodobnost a statistika
Je záměnnost pro: NSTP148
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (07.05.2014)
Seminář je věnován novým výsledkům v nekonečně-rozměrné stochastické analýze a v teorii stochastických parciálních diferenciálních rovnic. Pro doktorské studium.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (07.05.2014)

Účastníci budou probírat vybrané nové výsledky v oblasti nekonečně-rozměrné stochastické analýzy.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc. (09.10.2017)

Podmínkou pro udělení zápočtu je pravidelná docházka a aktivní účast na semináři.

Literatura
Poslední úprava: T_KPMS (07.05.2014)

G. Da Prato, J. Zabcyzk: Stochastic Equations in Infinite Dimensions. Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1992.

S. Peszat, J. Zabczyk: Stochastic Partial Differential Equations with Lévy Noise, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2007.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (07.05.2014)

Seminář.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK