PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Rozdělení s těžkými chvosty - NMTP570
Anglický název: Heavy-Tailed Distributions
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. Lev Klebanov, DrSc.
Třída: M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Je záměnnost pro: NSTP062
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)
Přednáška se věnuje studiu teorie pravděpodobnostních rozdělení s těžkými chvosty a stochastických modelů založených na těchto rozděleních. Data pocházející z takových rozdělení najdeme v různých oblastech jako jsou ekonomika, telekomunikace, fyzika a biologie. Teorie rozdělení s těžkými chvosty je také spojena s teorií větvících se procesů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

Cílem přednášky je poskytnout úvod do teorie stochastických modelů s rozděleními s těžkými chvosty.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (23.04.2018)

Složení ústní zkoušky.

Literatura
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

Klebanov, L.B.: Heavy tailed distributions. Matfyzpress, Praha, 2003.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

Přednáška.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (28.02.2018)

Zkouška sestává z ústní části. Známka ze zkoušky se stanoví na základě této části. Požadavky u ústní části odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

1. Hlavní příklady rozdělení s těžkými chvosty.

2. Stabilní rozdělení.

3. Vícerozměrná stabilní rozdělení.

4. Nekonečně dělitelná a stabilní rozdělení.

5. Špatně podmíněné problémy.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (19.06.2019)

Základy teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky založené na teorii míry

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK