PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Entropie v pravděpodobnostních dynamických systémech - NMTP569
Anglický název: Entropy in Probability Dynamical Systems
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Michal Kupsa
Třída: M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)
V přednášce představíme základní poznatky z ergodické teorie, týkající se entropie a rekurence. Bude ukázána úzká souvislost mezi pravděpodobnostními dynamickými systémy, tj. objekty zkoumání ergodické teorie, a konečně stavovými stacionárními procesy.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

Přiblížit pojem entropie a pravděpodobnostních dynamických systémů.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (19.04.2018)

Složení ústní zkoušky.

Literatura
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

K. Petersen: Ergodic Theory, Cambridge Univ. Press, 1983

P. Shields: The Ergodic Theory of Discrete Sample Path, Graduate Studies in Mathematics, AMS, 1996

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

Přednáška.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (05.06.2019)

Zkouška je ústní a je třeba znát odpřednášenou látku dle sylabu přednášky, kterou lze nastudovat z poznámek vyučujícího a doporučené literatury.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

1. Pravděpodobnostní dynamické systémy, konečně stavové stacionární procesy - definice, příklady, ergodicita, izomorfismus dynamických systémů, faktorizace

2. Entropie procesu, entropie systému, striktně pozitivní entropie - Kolmogorovova vlastnost

3. Kolmogorov-Sinaiova věta o generátorech, Shannon-McMillan-Breimannova věta

4. Rekurence, Ornstein-Weissova věta o rekurenci, Lempel-Ziv algoritmus pro kompresi dat

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK