PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
V době od 18.8. 18h do 19.8. 2h proběhne odstávka studijního informačního systému.
Metody Markov Chain Monte Carlo - NMTP539
Anglický název: Markov Chain Monte Carlo Methods
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016 do 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D.
Třída: M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Neslučitelnost : NSTP139
Záměnnost : NSTP139
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (19.04.2016)

Markovovy řetězce s obecnou množinou stavů, geometrická ergodicita. Gibbsův výběrový plán, Metropolisův-Hastingsův algoritmus, vlastnosti a aplikace.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

Studenti se seznámí se základy teorie markovských řetězců

s obecnou množinou stavů, které jsou potřebné pro pochopení teoretických

vlastností MCMC metod. Osvojí si nejčastěji používané MCMC algoritmy

a po absolvování předmětu by měli být schopni tyto postupy aplikovat na

problémy predevším v bayesovské a prostorové statistice.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D. (08.10.2015)

S. Brooks, A. Gelman, G. L. Jones, X. Meng (2011): Handbook of Markov Chain Monte Carlo, Chapman & Hall/CRC, Boca Raton.

D. Gamerman a H. F. Lopes (2006): Markov Chain Monte Carlo: Stochastic Simulation for Bayesian Inference, druhé vydání, Chapman & Hall/CRC, Boca Raton.

W. S. Kendall, F. Liang, L.-S. Wang (Eds.) (2005): Markov Chain Monte Carlo: Innovations and Applications, World Scientific, Singapore.

S. P. Meyn a R. L. Tweedie (2009): Markov Chains and Stochastic Stability, druhé vydání, Cambridge University Press, Cambridge.

C. P. Robert (2001): The Bayesian Choice: From Decision-Theoretic Foundations to Computational Implementation, druhé vydání, Springer, New York.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

Přednáška+cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

1. Příklady simulačních metod.

2. Bayesovská statistika, hierarchické modely.

3. Příklady MCMC algoritmu, Gibbsův výběrový plán, Metropolishův-Hastingsův

algoritmus.

4. Markovovy řetězce s obecnou množinou stavů.

5. Ergodicita MCMC algoritmu.

6. Simulované žíhání, perfektní simulace.

7. Bodové procesy, Metropolisův-Hastingsův algoritmus zrození a zániku.

8. Další aplikace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK