PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář z psychometrie - NMST571
Anglický název: Seminar in Psychometrics
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.cs.cas.cz/martinkova/NMST571
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: doc. RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D.
Třída: Pravděp. a statistika, ekonometrie a fin. mat.
M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (10.05.2018)
Seminář představuje a hlouběji zkoumá vybraná témata z psychometrie a statistické modely používané v analýze znalostních a psychologických testů. Vhodné pro magisterské studenty a doktorandy různých oborů se znalostí základů statistiky. Předmět doplňuje NMST570, předchozí absolvování NMST570 není nutné.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D. (16.02.2021)

Cílem semináře je prezentovat a diksutovat výpočetní aspekty vybraných psychometrických metod pro analýzu znalostních, psychologických a jiných vícepoložkových testů.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D. (16.02.2021)

Aktivní účast a zpětná vazba nebo vypracování seminární práce či prezentace referátu.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (09.05.2023)

Rao, C. R. & Sinharay S. (2006). Handbook of Statistics. Volume 26: Psychometrics. Amsterdam, NL : Elsevier.

van der Linden, W. J. (2016). Handbook of item response theory: Models, statistical tools, and applications (Vols.1-3). Boca Raton, FL: Chapman & Hall/CRC.

Martinková, P., & Hladká, A. (2023). Computational Aspects of Psychometric Methods: With R. Chapman and Hall/CRC. doi: 10.1201/9781003054313

https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.1201/9781003054313

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D. (07.05.2018)

Seminář

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D. (17.02.2021)

Seminář pokrývá výpočetní aspekty vybraných témat z psychometrie. Doplňuje kurz NMST570 Vybraná témata z psychometrie dalšími tématy, která se v případě tohoto semináře mění každý rok. Seminář také nabízí přednášky hostů. Prezentace jsou typicky doplněné demonstracemi na dostupných datech v R.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (30.05.2019)

Předpokádá se základní znalost statistických metod.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK