PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Statistické metody v psychometrii - NMST570
Anglický název: Statistical Methods in Psychometrics
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://www.cs.cas.cz/martinkova/NMST570.html
Garant: doc. RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D.
Třída: Pravděp. a statistika, ekonometrie a fin. mat.
M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Patří mezi: PVP Pedagogika - PedF
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (09.05.2018)
Předmět představuje hlavní témata z psychometrie a statistické modely používané v analýze znalostních a psychologických testů. Metody jsou demonstrovány na reálných datech např. z maturity, přijímacích a jiných testů. Praktická cvičení využívají volně šiřitelné statistické prostředí R, představen je také další software. Vhodné pro magisterské studenty a doktorandy různých oborů se znalostí základů statistiky. V LS je přednáška doplněna seminářem NMST571.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D. (07.05.2018)

Cílem předmětu je představit hlavní témata psychometrie a metody pro analýzu znalostních a psychologických testů.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D. (07.05.2018)

Aktivní účast, vypracování zadaných úkolů, závěrečný projekt.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D. (01.10.2023)

Martinková, P., & Hladká, A. (2023). Computational Aspects of Psychometric Methods: With R (1st ed.). Chapman and Hall/CRC. https://doi.org/10.1201/9781003054313

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D. (07.05.2018)

Přednáška a cvičení.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D. (10.05.2018)

Vypracování zadaných úkolů, odevzdání a obhájení závěrečného projektu.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D. (07.05.2018)
  • Tradiční položková analýza
  • Reliabilita a validita
  • Regresní modely pro popis vlastností položek
  • Modely tzv. teorie odpovědi na položku
  • Detekce odlišného fungování položek pro skupiny
  • Počítačové adaptivní testování

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D. (30.05.2019)

Předpokládá se základní znalost statistických metod.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK