PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Pokročilé partie oboru - NMSA603
Anglický název: Advanced topics of the field
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D.
Třída: Pravděp. a statistika, ekonometrie a fin. mat.
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematická ekonomie a ekonometrie, Finanční a pojistná matematika, Pravděpodobnost a statistika
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)
Jsou probírány vybrané pokročilé partie z teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky, ekonometrie a finanční matematiky. Založeno hlavně na nových publikacích. Přednáška pro doktorské studium.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

Prohloubení znalostí z teorie pravděpodobnosti, matematické

statistiky, ekonometrie a finanční matematiky.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Večeř, Ph.D. (06.03.2018)

Aktivní účast na přednáškách během semestru.

Literatura -
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

Knihy a časopisy z teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky,

ekonometrie a finanční matematiky.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

Přednáška.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Večeř, Ph.D. (06.03.2018)

Ústní zkouška na základě probraného materiálu během semestru.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

Přednáška pro doktorské studium pokrývá vybrané

pokročilé partie z teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky,

ekonometrie a finanční matematiky. Vyučující a témata se obměňují po jednotlivých

semestrech. Lze zapisovat opakovaně Doktorandi zapíší aspoň dvakrát

během prvních 4 semestrů doktorského studia.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK